Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Základné informácie o obci

Obec Dolný Lieskov

Dolný Lieskov 193

018 21  Dolný Lieskov

Tel :

Fax :

Mobil:

Email:

042 / 4353268

042 / 4261037

0911 886993

oulieskov1(at)playmax.sk

oulieskov2(at)playmax.sk

oulieskov3(at)playmax.sk

     

Samosprávny kraj:

Okres:

Región:

Poč. obyvateľov k 1.1.2010 

Rozloha:

Prvá písomná zmienka:

 

Trenčianský

Považská Bystrica

Strážovske vrchy

820

1 647 ha

m. č. Dolný Lieskov - rok 1327

m. č. Tŕstie - rok 1330

 

 

Fakturačné údaje

IČO:  00317179
DIČ:   2020684666

 

 

Úradné hodiny

Pondelok   7:00 - 15:00
Útorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

 

 

 

 

Stránkové dni

Pondelok   7:30 - 14:30
Streda 7:30 - 16:30
Štvrtok 7:30 - 14:30

 

 

 

Ak občanovi v individuálnych prípadoch stránkové hodiny nevyhovujú, môže si telefonicky dohodnúť iný náhradný termín.

 

Organizačná štruktúra obce

Starosta:

Ján Križan
Ekonomka: Viera Michálková
Učtovníčka: Eva Dzurjaníková
Hlavný kontrolór: Ing. Jarmila Kušnierová

Zastupiteľstvo:

Zástupca:

Stanislav Novosád

Poslanci:

 Anton Biel

 Ing. Jozef Kardoš

 Milan Majerík

 Ivan Hrkota

 Ing. Erika Seková