Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Súčasnosť obce

Veková štruktúra obyvateľstva

- počet obyvateľov k 31.12.2009    820
- od 10 do 20 rokov   
   105
- od 21 do 30 rokov    104
- od 31 do 40 rokov
   139
- od 41 do 50 rokov 
   131
- od 51 do 60 rokov  
   118
- nad 60 rokov    135

 

Infraštruktúra – Občianska a technická vybavenosť

     m. č. Dolný Lieskov   
   m. č. Tŕstie   
Predajňa zmiešaného tovaru               
 2 
0
Pohostinstvo 2 0
Pošta
1 0
Knižnica 1 1
Materská škola 1 0
Futbalové ihrisko
1 1
Dom smútku
1 1
Kostol
1 1
Kultúrny dom 1 1
Plynovod 1 1
NN sieť 
1 1
Vodovod 1 1
Káblová televízia 1 1
Internet
2 1