Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Symboly Obce

Erb obce a Vlajka obce.

 

Symboly obce Dolný Lieskov sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D–106/98.

 

Symboly obce tvorí :

  • Erb obce v striebornom štíte zelená dvojlistá vetvička s troma zlatými lieskovcami. Erb je vyobrazený i v pečati obce Dolný Lieskov.

erb

 

Vo väčšom znaku obce je erb doplnený o postavu strieborného, zlatovlasého, zlatokrídleho zeleno odetého anjela strážcu s červeným plášťom, držiaceho za ruku rovnako odeté dieťa.

erb s anjelom

  • Vlajka obcepozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), bielej (1/6), zelenej (2/6), bielej (1/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 1/3 listu.

 

                                 vlajka so symbolom lieskových orieškovvlajka                                                                                          

 

Podkladom pre návrh väčšieho znaku erbu bol obraz za oltárom miestneho rímsko-katolíckeho kostola postaveného v roku 1754 v barokovom štýle, ktorý je zasvätený sv. Anjelom Strážcom. Náčrtok terajšieho erbu spracoval miestny občan pán Vladimír Taláp.