Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Dokumenty

TypNázov dokumentuVeľkosť
Návrh VZN Obce Dolný Lieskov o záväzných častiach ÚPD - Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-Z Tŕstie
z28-navrh-vzn-zad-c_2-trstie.pdf
120.63 kB28.03.2018
VZN UPN-Z Dolný Lieskov doplnok a zmena č.1
vzn_upn-z_dolny_lieskov_doplnok_a_zmena_c_1.pdf
114.51 kB04.07.2012
VZN Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-Z Tŕstie
vzn-upn-z-trstie.pdf
117.78 kB01.02.2013
VZN o osobitných poplatkoch v obci Dolný Lieskov od roku 2012
vzn-osobitne-poplatky-v-obci-2012.pdf
40.13 kB30.11.2011
vzn-o-vylepovani-plagatov-pocas-volebnej-kampane-volieb-do-eu-parlamentu.pdf
45.08 kB31.03.2014
vzn-o-vylepovani-plagatov-2016.pdf
212.36 kB15.12.2015
Návrh VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na území obce Dolný Lieskov
vzn-o-povodnovych-planoch.pdf
26.54 kB30.11.2011
vzn-o-poskytovani-dotacii.pdf
353.9 kB26.11.2015
vzn-o-poskytovani-dotacii-2015.pdf
139.78 kB15.12.2015
vzn-o-ovzdusi-2017.pdf
676.18 kB16.12.2016
vzn-o-opatrovatelskej-sluzbe-2015.pdf
465.44 kB30.06.2015
vzn-o-odpade-2016.pdf
418.15 kB15.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného zneškodňovaní obsahu žúmp v Obci Dolný Lieskov
vzn-o-nahradnom-zasobovani-vodou-a-zneskodnoni-odpadovych-vod.pdf
79.74 kB01.07.2014
vzn-o-miestnom-poplatku-za-odpad-2017.pdf
400.86 kB16.12.2016
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenia obce Dolný Lieskov k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn-o-miestnom-popl_2016.pdf
317.02 kB23.11.2015
vzn-o-egovermente.pdf
202.63 kB05.10.2017
vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-2016.pdf
327.83 kB15.12.2015
Návrh VZN k miestnym daniam na rok 2013
vzn-k-miestnym-daniam-na-rok-2013.pdf
58.71 kB26.11.2012
vzn-c_4-2018-o-zavaznych-castiach-zmien-a-doplnkov-c_2-upn-z-trstie.pdf
635.4 kB02.05.2018
VZN OBCE DOLNÝ LIESKOV č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn-c_3_2018-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso.pdf
56.5 kB14.12.2017
VZN Obce DOLNÝ LIESKOV č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
vzn-c_2_2018-o-poskytovani-dotacii.pdf
88.78 kB14.12.2017
VZN č. 8/2013 o odpadoch
vzn-c-8_2013-o-odpadoch.pdf
115.67 kB04.07.2013
VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolný Lieskov na rok 2013
vzn-c-6_2013-o-financ-ms-2013.pdf
35.43 kB31.12.2012
VZN č. 6/2012 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách
vzn-c-6_2012-o-parkovani.pdf
37.29 kB05.04.2012
VZN Obce Dolný Lieskov č. 5/2016, ktorým sa ruší VZN Obce Dolný Lieskov č. 4/2014 „O spôsobe a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Dolný Lieskov“
vzn-c-5_2016-zrusenie-vzn-c-4-2015-o-sposobe-prijimania-deti-do-ms.pdf
30.95 kB02.05.2016
vzn-c-5_2014-o-vyske-prispevkov-v-ms-a-skolskom-zariadeni.pdf
41.91 kB08.08.2014
VZN č. 5/2013 k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn-c-5_2013-o-odpade-od-1-1-2013.pdf
67.94 kB31.12.2012
VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolný Lieskov od roku 2012
vzn-c-5_2012-o-zneskodnovani-obsahu-zump-na-uzemi-obce-dolny-lieskov.pdf
1.93 MB15.12.2011
vzn-c-4_2014-o-prijimani-deti-do-ms.pdf
37.53 kB08.08.2014
VZN č. 4/2013 o dani z nehnuteľnosti od 1.1.2013
vzn-c-4_2013-o-dani-z-nehnutelnosti-od-1-1-2013.pdf
52.49 kB31.12.2012
VZN k miestnej dani - miestnom poplatku v obci Dolný Lieskov od roku 2012
vzn-c-4_2012-obce-dolny-lieskov-k-miestnej-dani-miestnemu-poplatku.pdf
71.03 kB15.12.2011
VZN č. 3/2013 k miestnym daniam od roku 2013
vzn-c-3_2013-k-miestnym-daniam-od-roku-2013.pdf
60.3 kB31.12.2012
VZN o dani z nehnuteľnosti v obci Dolný Lieskov od roku 2012
vzn-c-3_2012-o-dani-z-nehnutelnosti-od-roku-2012.pdf
64.71 kB15.12.2011
VZN č. 2/2013 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce
vzn-c-2_2013-o-obchodnej-a-verejnej-sutazi-k-predaju-a-prenajmu-majetku-obce.pdf
58.27 kB31.12.2012
VZN k miesntym daniam v obci Dolný Lieskov od roku 2012
vzn-c-2_2012-k-miestnym-daniam-od-roku-2012.pdf
67.46 kB15.12.2011
VZN Obce Dolný Lieskov č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
vzn-c-1_2018.pdf
43.88 kB27.10.2017
vzn-c-1_2015-k-miesntemu-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
71.66 kB15.12.2014
vzn-c-1_2014-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-rok-2014.pdf
61.04 kB13.12.2013
VZN č. 1/2013 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
vzn-c-1_2013-o-zasadach-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-obce.pdf
10.71 MB31.12.2012
navrh-vzn-za-komunalne-a-drobne-stav-odpady-2014.pdf
60.01 kB26.11.2013
navrh-vzn-uzemny-plan-dl-doplnok-c_2-2017.pdf
522.73 kB21.06.2017
Návrh VZN Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-Z Tŕstie
navrh-vzn-upn-z-trstie.pdf
117.73 kB28.12.2012
navrh-vzn-upn-dl-doplnok-c_2-2017.pdf
522.69 kB18.05.2017
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Dolný Lieskov
navrh-vzn-plagaty-2015.pdf
215.02 kB20.11.2015
Návrh VZN o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce
navrh-vzn-ou-dolny-lieskov.pdf
58.26 kB26.11.2012
Návrh VZN o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
navrh-vzn-ou-dolny-lieskov-o-zasadach-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-obce.pdf
10.61 MB26.11.2012
Návrh VZN o miestnych daniach na r. 2013
navrh-vzn-obce-dolny-lieskov-o-miestnych-daniach-r-2013.pdf
2.8 MB27.11.2012
Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolný Lieskov
navrh-vzn-o-zneskodnovani-obsahu-zump.pdf
34.35 kB30.11.2011
navrh-vzn-o-vyske-stravneho-v-ms.pdf
42.92 kB18.07.2014
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie OBCE DOLNÝ LIESKOV O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV počas volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 24.5.2014
navrh-vzn-o-vylepovani-plagatov-pocas-volebnej-kampane-do-eu-parlamentu-2014.pdf
47.42 kB07.03.2014
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a ZŠS na rok 2013
navrh-vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevádzku-ms-a-zss-na-rok-2013.pdf
35.94 kB26.11.2012
navrh-vzn-o-prijimani-deti-do-ms.pdf
37.08 kB18.07.2014
navrh-vzn-o-poskytovani-dotacii.pdf
98.16 kB04.06.2015
navrh-vzn-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce.pdf
82.86 kB24.11.2017
navrh-vzn-o-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia-01-01-2017.pdf
97.76 kB28.11.2016
navrh-vzn-o-poplatku-za-komunalne-odpady-drobne-stavebne-odpady-od-01-01-2017.pdf
121.49 kB28.11.2016
Návrh VZN o parkovani
navrh-vzn-o-parkovani.pdf
34.05 kB13.03.2012
navrh-vzn-o-organizacii-miestneho-referenda.pdf
248.2 kB11.06.2018
navrh-vzn-o-opatrovatelskej-sluzbe-2015.pdf
397.01 kB14.05.2015
Návrh VZN o odpadoch 2013
navrh-vzn-o-odpadoch-2013.pdf
115.8 kB05.06.2013
navrh-vzn-o-nakladani-s-komunal-odpad-2016.pdf
111.79 kB30.05.2016
Návrh VZN o miesntych daniach od roku 2012
navrh-vzn-o-miestnych-daniach-od-r.2012.pdf
63.99 kB30.11.2011
navrh-vzn-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-2017.pdf
240.1 kB24.11.2017
Návrh VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
navrh-vzn-o-komunalnych-odpadoch.pdf
73 kB30.11.2011
Návrh VZN o dani z nehnuteľností
navrh-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti.pdf
3.56 MB30.11.2011
Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
navrh-vzn-nudzove-zasobovanie-pitnou-vodou.pdf
49.73 kB09.06.2014
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov o dani z nehnuteľnosti od 01.01.2016
navrh-vzn-dzn-2015.pdf
311.38 kB23.11.2015
Návrh VZN UPN-Z Dolný Lieskov doplnok a zmena č.1
navrh-vzn-d_lieskov_upn-z-d_lieskov_doplnok-a-zmena-c_1.pdf
97.4 kB20.05.2012
navrh-vzn-c_1_2015-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
69.76 kB24.11.2014
Návrh VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady
navrh-vzn-c.2_2013-obce-dolny-lieskov.pdf
3.35 MB27.11.2012
NÁVRH VZN Obce Dolný Lieskov č. /2016, ktorým sa ruší VZN Obce Dolný Lieskov č. 4/2014 „O spôsobe a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Dolný Lieskov“
navrh-vzn-c-2016-zrusenie-vzn-c-4_2015-o-sposobe-prijimania-deti-do-ms.pdf
40.94 kB11.04.2016
navrh-dodatku-c_1_2015-k-vzn-c_4_2013-o-dani-z-nehnuteľnosti.pdf
39.97 kB24.11.2014
navrh-dodatku-c_1-k-vzn-c_3_2013-k-miestnym-daniam-od-01_01_2015.pdf
84.17 kB24.11.2014
dodatok-c-1_2015-k-vzn-c-4_2013.pdf
32.67 kB15.12.2014
dodatok-c-1_2015-k-vzn-c-3_2013.pdf
33.12 kB15.12.2014
VZN o opatrovatelskej službe
VZN-opatrovatelska-sluzba.pdf
64.71 kB24.01.2011
VZN k miestnym daniam a poplatkom
VZN-miestne-dane-a-poplatky.pdf
76.62 kB24.01.2011
VZN za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN-komunalne-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
74.94 kB24.01.2011
VZN o dani z nehnutelností
VZN-dane-z-nehnutelnosti.pdf
72.13 kB24.01.2011
Späť