uznamoznamoznamoznamoznamoznamoznam Dolný Lieskov
Načítavam ...Načítavam
Obecný úrad
email: oulieskov1 (at) playmax.sk
Copyright © 2010-2011 PHP Ajax
email: admin (at) dolnylieskov.sk

Oznamy

30.05.2018:Pozvanka na MDD


Staršie oznamy

09.05.2018:Pozvánka na deň matiek

pozvanka

14.04.2018:Harmonogram vývozu separovaného zberu apríl - december 2018

H A R M O N O G R A M

ZVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU - PLASTOV

apríl – december 2018

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch:

Apríl Máj Jún
25.04.2018 - Dolný Lieskov
26.04.2018 - Tŕstie
25.05.2018 - Dolný Lieskov
28.05.2018 - Tŕstie
27.06.2018 - Dolný Lieskov
28.06.2018 - Tŕstie
Júl August September
25.07.2018 - Dolný Lieskov
26.07.2018 - Tŕstie
17.08.2018 - Dolný Lieskov
20.08.2018 - Tŕstie
26.09.2018 - Dolný Lieskov
27.09.2018 - Tŕstie
Október November December
26.10.2018 - Dolný Lieskov
29.10.2018 - Tŕstie
27.11.2018 - Dolný Lieskov
28.11.2018 - Tŕstie
17.12.2018 - Dolný Lieskov
18.12.2018 - Tŕstie

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

 

Vývoz skla


Apríl 10.04.2018 Máj 17.05.2018 Júl 19.07.2018
August 27.08.2018 Október 22.10.2018 November 15.11.2018
14.01.2018:Harmonogram vývozu plastov január - marec 2018

O B E C D O L N Ý   L I E S K O V

018 21 Dolný Lieskov č. 193

 

H A R M O N O G R A M

VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU - PLASTOV

Január – Marec 2018

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch:

Január
Február Marec
19.01.2018 - Dolný Lieskov
22.01.2018 - Tŕstie
23.02.2018 - Dolný Lieskov
26.02.2018 - Tŕstie
23.03.2018 - Dolný Lieskov
26.03.2018 - Tŕstie
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

08.07.2017:Hramonogram vývozu odpadu

O B E C D O L N Ý   L I E S K O V

018 21 Dolný Lieskov č. 193

 

H A R M O N O G R A M

ZVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU - PLASTOV

júl – december 2017

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch (vždy v piatok):

Júl
August September
21.07. 18.08. 14.09.
Od 09.00 do 11.00
Od 15.00 do 17.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 17.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

 

Október
November
December
20.10.
20.11 15.12.
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00
Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

Od 09.00 do 11.00
Od 14.00 do 16.00

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

06.07.2017:Informácie k voľbam do orgánov samosprávy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča su dostupné tu

31.01.2017:Upozornenie pre stavebníkov

Vážený občania,

- dňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákovno, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- dňa 23.6.2015 bola prijatá výhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplení niektorých zákonov

- dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

s účinnosťou odo dňa 01.07.2015


Celé znenie oznamu je možné najsť TU