village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
7.3.2023
Dohoda č. 23/11/010/10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Detail zmluvy DOHODA č.23/11/010/10
Číslo DOHODA č.23/11/010/10
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/11/010/10
Predmet Dohoda č. 23/11/010/10
Cena 0
Dátum uzavretia 24.1.2023
Dátum zverejnenia 7.3.2023
Dátum účinnosti 25.1.2023
7.3.2023
Darovacia zmluva
Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy 1/2022
Číslo 1/2022
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 305
Dátum uzavretia 7.3.2023
Dátum zverejnenia 7.3.2023
Dátum účinnosti 8.3.2023
2.1.2023
Poskytovanie právnych služieb
LEGAL POINT s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č.1
Číslo Dodatok č.1
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 LEGAL POINT s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47253495
Názov Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Predmet Poskytovanie právnych služieb
Dátum uzavretia 31.12.2022
Dátum zverejnenia 2.1.2023
Dátum účinnosti 1.1.2023
Dátum ukončenia 1.1.0001
Uzatvoril Ján Križan - starosta obce
29.12.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Číslo Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluvná strana 1 Dom sociálnych služieb Tulipán n.o.
Zmluvná strana 1 IČO 54731594
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Cena 600
Dátum uzavretia 21.12.2022
Dátum zverejnenia 29.12.2022
Dátum účinnosti 30.12.2022
29.12.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Číslo Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluvná strana 1 Zariadenie pre seniorov KATKA
Zmluvná strana 1 IČO 45732264
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Cena 2133
Dátum uzavretia 15.12.2022
Dátum zverejnenia 29.12.2022
Dátum účinnosti 30.12.2022
29.12.2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 364/2014
Ing. Anton Políček
Detail zmluvy Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 364/2014
Číslo Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 364/2014
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ing. Anton Políček
Zmluvná strana 2 IČO 32895259
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 364/2014
Predmet Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 364/2014
Cena 90742
Dátum uzavretia 3.10.2022
Dátum zverejnenia 29.12.2022
Dátum účinnosti 30.12.2022
21.12.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy 4/2022
Číslo 4/2022
Zmluvná strana 1 Dom sociálnych služiebTulipán n.o.
Zmluvná strana 1 IČO 0031717954731594
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Cena 600
Dátum uzavretia 21.12.2022
Dátum zverejnenia 21.12.2022
Dátum účinnosti 22.12.2022
19.12.2022
Poskytovanie sociálnej služby -zariadenie prte seniorov
Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193
Detail zmluvy 3/2022
Číslo 3/2022
Zmluvná strana 1 Pokoj v duši n.o.
Zmluvná strana 1 IČO 45732264
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytovanie sociálnej služby -zariadenie prte seniorov
Cena 3.132,87 ,- €
Dátum uzavretia 15.12.2022
Dátum zverejnenia 19.12.2022
Dátum účinnosti 20.12.2022
Dátum ukončenia 19.12.2022
Uzatvoril Ján križan-starosta obce
Poznámka Príspevok poskytnutý na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre jedného príjímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov KATKA.
13.12.2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/2216.0
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/22
Číslo Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/22
Zmluvná strana 1 RAVEN, a. s.
Zmluvná strana 1 IČO 31595804
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 317179
Názov Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/2216.0
Predmet Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/2216.0
Cena 800.00
Dátum uzavretia 16.9.2022
Dátum zverejnenia 13.12.2022
Dátum účinnosti 14.12.2022
Poznámka Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/22 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb.
29.11.2022
Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
Ing. Anton Políček
Detail zmluvy 2/2022
Číslo 2/2022
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ing. Anton Políček
Zmluvná strana 2 IČO 32895259
Názov Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
Predmet Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
Cena 16149.81
Dátum uzavretia 6.9.2022
Dátum zverejnenia 29.11.2022
Dátum účinnosti 30.11.2022
27.10.2022
prezentovať objednávateľa počas konania podujatia "Slávnostné otvorenie nového kultúrneho domu"
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy 2022/1015
Číslo 2022/1015
Zmluvná strana 1 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
Zmluvná strana 1 IČO 36126624
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o propagácii uzatvorená podľa ust. § 268 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet prezentovať objednávateľa počas konania podujatia "Slávnostné otvorenie nového kultúrneho domu"
Cena 1 000,--
Dátum uzavretia 22.9.2022
Dátum zverejnenia 27.10.2022
Dátum účinnosti 26.10.2022
Dátum ukončenia 26.10.2022
21.10.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Telovýchovná jednota "MIER", Tŕstie, sídlo Dolný Lieskov - Tŕstie, 018 22 Pružina
Detail zmluvy 27/09/2022
Číslo 27/09/2022
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota "MIER", Tŕstie, sídlo Dolný Lieskov - Tŕstie, 018 22 Pružina
Zmluvná strana 2 IČO 30231205
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Dátum uzavretia 27.9.2022
Dátum zverejnenia 21.10.2022
21.10.2022
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Detail zmluvy 21/10/2022
Číslo 21/10/2022
Zmluvná strana 2 Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
Predmet Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
Dátum uzavretia 19.10.2022
Dátum zverejnenia 21.10.2022
12.10.2022
Rámcová zmluva na dodávku potravín
František Sedláček
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 František Sedláček
Názov Rámcová zmluva na dodávku potravín
Predmet Rámcová zmluva na dodávku potravín
Dátum zverejnenia 12.10.2022
12.10.2022
Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín, mäsových výrobkov a ostatných potravín"
BRIPET s.r.o.
Detail zmluvy 12/10/2022
Číslo 12/10/2022
Zmluvná strana 2 BRIPET s.r.o.
Názov Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín, mäsových výrobkov a ostatných potravín"
Predmet Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín, mäsových výrobkov a ostatných potravín"
Dátum uzavretia 2.9.2022
Dátum zverejnenia 12.10.2022
10.10.2022
DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 3W Slovakia, s.r.o.
Zmluvná strana 2 Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
Zmluvná strana 2 IČO 36746045
Názov DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Predmet DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Dátum uzavretia 2.8.2022
Dátum zverejnenia 10.10.2022
27.7.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 3220380
Číslo 3220380
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia 27.7.2022
27.7.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 3220381
Číslo 3220381
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia 27.7.2022
27.7.2022
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Detail zmluvy 27/7/2022
Číslo 27/7/2022
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dátum zverejnenia 27.7.2022
26.5.2022
KÚPNA ZMLUVA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA
Predmet KÚPNA ZMLUVA
Dátum zverejnenia 26.5.2022
Poznámka uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka