village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.2.2020
Dodatok č. 3
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 3
Predmet Dodatok č. 3
Dátum zverejnenia 18.2.2020
Poznámka k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27. 6. 2016
17.1.2020
Zmluva o dielo č.01/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.01/2020
Predmet Zmluva o dielo č.01/2020
Dátum zverejnenia 17.1.2020
Poznámka Oprava miestneho rozhlasu v Dolnom Lieskove.
10.1.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP
Dátum zverejnenia 10.1.2020
Poznámka Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
30.12.2019
Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov
Predmet Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov
Dátum zverejnenia 30.12.2019
Poznámka Darovacia zmluva - pozemky pre budúcu miestnu komunikáciu Medziskladie k.ú. Dol.Lieskov
27.12.2019
Zmluva o poskytnutí služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 27.12.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí služieb " Vývoz komunálneho odpadu pre obec Dolný Lieskov"
28.11.2019
Darovacia zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Poznámka Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov
18.11.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere
Dátum zverejnenia 18.11.2019
Poznámka Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 15/014/18
31.10.2019
Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov
Predmet Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov
Dátum zverejnenia 31.10.2019
Poznámka Návrh poistnej zmluvy č. 4419013258 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
29.10.2019
Poistná zmluva - havarijné poistenie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva - havarijné poistenie
Predmet Poistná zmluva - havarijné poistenie
Dátum zverejnenia 29.10.2019
Poznámka Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
29.10.2019
Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie
Predmet Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie
Dátum zverejnenia 29.10.2019
Poznámka Návrh poistnej zmluvy číslo 441 9013257 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
13.9.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 13.9.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2019 pre TJ "MIER" Tŕstie
21.8.2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019
Predmet Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019
Dátum zverejnenia 21.8.2019
Poznámka Zmluva o výpožičke hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka
8.8.2019
Zmluva s TSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva s TSK
Predmet Zmluva s TSK
Dátum zverejnenia 8.8.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja
7.6.2019
Zmluva o výkone auditu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výkone auditu
Predmet Zmluva o výkone auditu
Dátum zverejnenia 7.6.2019
Poznámka Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2019 uzatvorená podľa §§ 591 a TOO obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
5.6.2019
Zmluva - školské ovocie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - školské ovocie
Predmet Zmluva - školské ovocie
Dátum zverejnenia 5.6.2019
Poznámka Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
5.6.2019
Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve
Predmet Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve
Dátum zverejnenia 5.6.2019
Poznámka Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ZO SLOVES pre obecné úrady so sídlom v Prečíne
Prílohy
a5a8a_scan.pdf
13.5.2019
Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie
Predmet Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie
Dátum zverejnenia 13.5.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
3.5.2019
Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10
Predmet Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10
Dátum zverejnenia 3.5.2019
Poznámka Realizácia stavebných prác na stavbe "KD Tŕstie - zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE"
3.5.2019
Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
Predmet Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
Dátum zverejnenia 3.5.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
4.3.2019
Zmluva o BOZP a OPP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o BOZP a OPP
Predmet Zmluva o BOZP a OPP
Dátum zverejnenia 4.3.2019
Poznámka Zmluva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi