village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Samospráva obce

Starosta: Ján Križan
Ekonómka: Mgr. Eva Kalusová
Učtovníčka, matrikárka: Eva Dzurjaníková
Hlavný kontrolór: Mgr. Radoslav Olašák
Zastupiteľstvo: Zástupca: Stanislav Novosad
  Poslanci: Anton Biel

 

Jozef Borišinec

Ivan Hrkota

Mgr. Dagmar Ostradická

Ing. Miroslav Mišík

Stanislav Novosad