village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Voľby

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.2.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - 23. marca 2024
Detail dokumentu
Dátum 21.2.2024
Názov Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - 23. marca 2024
20.2.2024
Informácia pre voliča v anglickom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2024
Názov Informácia pre voliča v anglickom jazyku
Popis Informácia pre voliča v anglickom jazyku
20.2.2024
Informácia pre voliča v slovenskom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2024
Názov Informácia pre voliča v slovenskom jazyku
Popis Informácia pre voliča v slovenskom jazyku
20.2.2024
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2024
Názov Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
Popis Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
2.2.2024
Tlačivo - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Tlačivo - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie
2.2.2024
Tlačivo - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Tlačivo - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
2.2.2024
Delogovanie do okrsových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Delogovanie do okrsových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.2.2024
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
2.2.2024
Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
2.2.2024
Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
16.1.2024
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2024
Názov Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR
Popis Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky.
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol.okrsku č. 2 vo voľbách do NR SR
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol.okrsku č. 2 vo voľbách do NR SR
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol.okrsku č. 1 vo voľbách do NR SR
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol.okrsku č. 1 vo voľbách do NR SR
4.9.2023
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do NR SR podľa zákona č. 180/2018 Z. z.
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2023
Názov Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do NR SR podľa zákona č. 180/2018 Z. z.
Popis Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo 14 Nariadenia/§ 19 alebo § 20 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov na vymedzený účel, ktorým je "zabezpečenie priebehu volieb do NR SR vyhlásených na sobotu 30. septembra 2023" podľa zákona č. 180/2014 Z. z. - viď priložený dokument.
12.7.2023
Vydávanie hlasovacích preukazov - zverejnenie e-mailovej adresy
Detail dokumentu
Dátum 12.7.2023
Názov Vydávanie hlasovacích preukazov - zverejnenie e-mailovej adresy
Popis Informácia o vydávaní hlasovacích preukazov voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný a zverejnenie e-mailových adries na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov.
30.6.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Dolný Lieskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023
26.6.2023
Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR - 30. 9. 2023
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2023
Názov Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR - 30. 9. 2023
Popis Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023
26.6.2023
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2023
Názov Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Popis Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
9.6.2023
Rozhodnnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2023
Názov Rozhodnnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
Popis 204 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
9.6.2023
Informácia pre voliča (informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený)
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2023
Názov Informácia pre voliča (informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený)