village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Voľby

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.9.2023
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do NR SR podľa zákona č. 180/2018 Z. z.
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2023
Názov Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do NR SR podľa zákona č. 180/2018 Z. z.
Popis Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo 14 Nariadenia/§ 19 alebo § 20 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov na vymedzený účel, ktorým je "zabezpečenie priebehu volieb do NR SR vyhlásených na sobotu 30. septembra 2023" podľa zákona č. 180/2014 Z. z. - viď priložený dokument.
12.7.2023
Vydávanie hlasovacích preukazov - zverejnenie e-mailovej adresy
Detail dokumentu
Dátum 12.7.2023
Názov Vydávanie hlasovacích preukazov - zverejnenie e-mailovej adresy
Popis Informácia o vydávaní hlasovacích preukazov voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný a zverejnenie e-mailových adries na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov.
30.6.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Dolný Lieskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023
26.6.2023
Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR - 30. 9. 2023
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2023
Názov Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR - 30. 9. 2023
Popis Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023
26.6.2023
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2023
Názov Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Popis Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
9.6.2023
Rozhodnnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2023
Názov Rozhodnnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
Popis 204 - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
9.6.2023
Informácia pre voliča (informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený)
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2023
Názov Informácia pre voliča (informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený)