village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
6.6.2022
NÁVRH
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2022
Názov NÁVRH
Popis Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Lieskov č.1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
16.4.2022
NÁVRH
Detail dokumentu
Dátum 16.4.2022
Názov NÁVRH
Popis Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Lieskov č.1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
21.12.2021
VZN č.3/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 21.12.2021
Názov VZN č.3/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.8.2021
Návrh VZN č.2/2021
Detail dokumentu
Dátum 2.8.2021
Názov Návrh VZN č.2/2021
Popis o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolný Lieskov
30.11.2020
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2020
Názov Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Lieskov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Dolný Lieskov
10.8.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/2020
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/2020
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/202 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
13.12.2019
Dodatok č.1/2020 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2019
Názov Dodatok č.1/2020 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č.1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020
16.11.2019
Návrh VZN - Zmena a doplnok č. 3 - ÚP D.L.
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2019
Názov Návrh VZN - Zmena a doplnok č. 3 - ÚP D.L.
Popis Návrh VZN o záväzných častiach ÚPD - Zmena a doplnok č. 3 zóny Dolný Lieskov
12.11.2019
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce k miestnemu poplatku za KO
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2019
Názov Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce k miestnemu poplatku za KO
Popis Návrh Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2020
4.11.2019
VZN č. 1/2019 o záväzných častiach ÚPD
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2019
Názov VZN č. 1/2019 o záväzných častiach ÚPD
Popis Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dolný Lieskov č. 1/2019 zo dňa 9. 10.2019 o záväzných častiach ÚPD Zmena a doplnok č. 3 územného plánu zóny Dolný Lieskov
15.3.2019
Doplnok č. 1k VZN č. 5/2014
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2019
Názov Doplnok č. 1k VZN č. 5/2014
13.3.2019
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
Detail dokumentu
Dátum 13.3.2019
Názov Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
Popis Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lieskov
27.2.2019
Návrh - dodatok k zásadám hospodárenia
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2019
Názov Návrh - dodatok k zásadám hospodárenia
26.2.2019
Návrh doplnku č.01/2019 k VZN ť- 5/2014 o príspevku do MŠ
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2019
Názov Návrh doplnku č.01/2019 k VZN ť- 5/2014 o príspevku do MŠ
25.2.2019
Návrh - rokovací poriadok komisie OZ
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Návrh - rokovací poriadok komisie OZ
4.7.2018
VZN č. 05/2018 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 4.7.2018
Názov VZN č. 05/2018 o organizácii miestneho referenda
Popis VZN č. 05/2018 obce Dolný Lieskov o organizácii miestneho referenda
2.5.2018
VZN č. 04/2018 o záväzných častiach ÚPD
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2018
Názov VZN č. 04/2018 o záväzných častiach ÚPD
Popis VZN č. 04/2018 obce Dolný Lieskov zo dňa 18.04.2018 o záväzných častiach ÚPD Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
14.12.2017
VZN č. 02/2018 o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2017
Názov VZN č. 02/2018 o poskytovaní dotácií
Popis VZN č. 02/2018 obce Dolný Lieskov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
14.12.2017
VZN č. 03/2018 o miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2017
Názov VZN č. 03/2018 o miestnom poplatku
Popis VZN č. 03/2018 obce Dolný Lieskov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27.10.2017
VZN č. 01/2018 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 27.10.2017
Názov VZN č. 01/2018 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
Popis VZN č. 01/2018 obce Dolný Lieskov o zavedený a poskytovaní elektronických služieb