village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

ČISTENIE KOSTOLA

Dňa 4. 9. 2022 t. j. na budúcu nedeľu slávime v našej farnosti v Dolnom Lieskove hody. Ide predovšetkým o duchovnú oslavu nášho kostola zasväteného Anjelom strážcom, preto je potrebné vykonať jeho generálne čistenie. Čistenie kostola sa bude konať 29. 8. 2022 t. j. v pondelok o 10.00 hod. Je potrebné si priniesť vedrá a pracháre.

Vyzývame občanov, predovšetkým mládež, aby sa zúčastnili tohto čistenia, vzhľadom na veľký a namáhavý rozsah prác.