village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Dolný Lieskov na školský rok 2023/2024

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdeolávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení n.p. na základe písomnej žiadosti zákonného zákonného zástupcu.

bližšie informácie Vám však budú poskytnuté u pani riaditeľy MŠ: Bc.Moniky Balážikovej osobne alebo na čísle telefónu : 0919 146 367

alebo na 

Mateská škola Dolný Lieskov (edupage.org)

email: msdolnylieskov@gmail.com

v prípade potreby Vám poskytujeme aj email na ŠJ Dolný Lieskov :

jedalendolnylieskov@gmail.com