village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.6.2019
Voľná pracovná pozícia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2019
Dátum zvesenia 20.6.2019
Názov Voľná pracovná pozícia
Popis Vyhlásenie výberu na pracovnú pozíciu - učiteľka MŠ
20.6.2019
Voľná pracovná pozícia - samostatný odborný referent
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2019
Dátum zvesenia 20.6.2019
Názov Voľná pracovná pozícia - samostatný odborný referent
Popis Vyhlásenie výberu na pracovnú pozíciu - samostatný odborný referent Obce Dolný Lieskov
7.6.2019
Výberové konanie - hlavný kontrolór
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2019
Dátum zvesenia 7.6.2019
Názov Výberové konanie - hlavný kontrolór
Popis Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov
2.6.2019
Oznámenie o doručení pošty občanovi Róbertovi Boškovi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.6.2019
Dátum zvesenia 2.6.2019
Názov Oznámenie o doručení pošty občanovi Róbertovi Boškovi
23.5.2019
Finančná správa - EKASA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2019
Dátum zvesenia 23.5.2019
Názov Finančná správa - EKASA
Prílohy
0626e_eKASA.pdf
17.5.2019
verejná vyhláška - O2 slovakia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2019
Dátum zvesenia 17.5.2019
Názov verejná vyhláška - O2 slovakia
Popis oznámenie o začatí územného konania - navrhovateľ O2 Slovakia s.r.o.
26.4.2019
Oprava chyby v pisaní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2019
Dátum zvesenia 26.4.2019
Názov Oprava chyby v pisaní
10.4.2019
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Petrostav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.4.2019
Dátum zvesenia 10.4.2019
Názov Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Petrostav
7.3.2019
Oznámenie - stavebné konanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2019
Dátum zvesenia 7.3.2019
Názov Oznámenie - stavebné konanie
20.2.2019
Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2019
Dátum zvesenia 20.2.2019
Názov Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3
Popis územného plánu obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2019
Dátum zvesenia 20.2.2019
Názov Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3
Popis oznamuje, že dňom 18. februára 2019 začína prerokovanie návrhu "Zmena a doplnok č. 3 Územný plán zóny Dolný Lieskov".
27.1.2019
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za r. 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.1.2019
Dátum zvesenia 27.1.2019
Názov Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za r. 2018
16.1.2019
Dodatočné stavebné povolenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.1.2019
Dátum zvesenia 16.1.2019
Názov Dodatočné stavebné povolenie
Popis Stavba: "Rodinný dom - novostavba" na pozemku p.č. KNC 299/11
21.11.2018
Oznámenie o strategickom dokumente UP visolaje
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2018
Dátum zvesenia 21.11.2018
Názov Oznámenie o strategickom dokumente UP visolaje
Popis Zmeny a doplnky č. 3 UP obce Visolaje
23.10.2018
Oznámenie o doručení písomnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2018
Dátum zvesenia 23.10.2018
Názov Oznámenie o doručení písomnosti
Popis od súdneho exekútora
17.10.2018
Oznámenie o doručení písomnosti OR PZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2018
Dátum zvesenia 17.10.2018
Názov Oznámenie o doručení písomnosti OR PZ
Popis okresne riaditeľstvo Považská Bystrica
1.10.2018
Oznámenie o doručení písomnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2018
Dátum zvesenia 1.10.2018
Názov Oznámenie o doručení písomnosti
18.9.2018
Oznámenie o doručení písomnosti - exekúcia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2018
Dátum zvesenia 18.9.2018
Názov Oznámenie o doručení písomnosti - exekúcia
14.9.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - miestna komunikácia Dol. Lieskov - pri Ihrisku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2018
Dátum zvesenia 14.9.2018
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie - miestna komunikácia Dol. Lieskov - pri Ihrisku
Popis Verejná vyhláška - "Vybudovanie miestnej komunikácie v k.ú. Dolný Lieskov - pri Ihrisku"
14.9.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Rekonštrukcia MK a chodník v k.ú. Tŕstie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2018
Dátum zvesenia 14.9.2018
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Rekonštrukcia MK a chodník v k.ú. Tŕstie
Popis Verejná vyhláška- Rozhodnutie - na stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácii a vybudovanie chodníka v k.ú. Tŕstie