village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.7.2014
VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní odpadových vôd
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2014
Názov VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní odpadových vôd
Popis VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného zneškodňovania obsahu žúmp v obci Dolný Lieskov
31.3.2014
VZN o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane do EU parlamentu
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2014
Názov VZN o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane do EU parlamentu
13.12.2013
VZN č. 01/2014 k miestnej dani - miestnemu poplatku
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2013
Názov VZN č. 01/2014 k miestnej dani - miestnemu poplatku
Popis VZN č. 01/2014 obce Dolný Lieskov k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
4.7.2013
VZN č. 08/2013 o odpadoch
Detail dokumentu
Dátum 4.7.2013
Názov VZN č. 08/2013 o odpadoch
Popis VZN č. 08/2013 obce Dolný Lieskov o odpadoch
1.2.2013
VZN č. 07/2013 ÚPN-Z Tŕstie
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2013
Názov VZN č. 07/2013 ÚPN-Z Tŕstie
Popis VZN č. 07/2013 zo dňa 30.01.2013 o záväzných častiach schválených Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-Z Tŕstie (miestna časť obce Dolný Lieskov)
31.12.2012
VZN č. 01/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2012
Názov VZN č. 01/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Popis VZN č. 01/2013 obce Dolný Lieskov o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
31.12.2012
VZN č. 02/2013 o obchodnej verejnej súťaži
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2012
Názov VZN č. 02/2013 o obchodnej verejnej súťaži
Popis VZN č. 02/2013 obce Dolný Lieskov o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce
31.12.2012
VZN č. 03/2013 k miestnym daniam
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2012
Názov VZN č. 03/2013 k miestnym daniam
Popis VZN č. 03/2013 obce Dolný Lieskov k miestnym daniam od roku 2013
31.12.2012
VZN č. 04/2013 o dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2012
Názov VZN č. 04/2013 o dani z nehnuteľnosti
Popis VZN č. 04/2013 obce Dolný Lieskov o dani z nehnuteľnosti platné od 01.01.2013
31.12.2012
VZN č. 05/2013 k miestnej dani - miestnemu poplatku
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2012
Názov VZN č. 05/2013 k miestnej dani - miestnemu poplatku
Popis VZN č. 05/2013 k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platne od 01.01.2013
31.12.2012
VZN č. 06/2013 o financiách MŠ
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2012
Názov VZN č. 06/2013 o financiách MŠ
Popis VZN č. 06/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolný Lieskov na rok 2013
4.7.2012
VZN č. 07/2012 ÚPN-Z Dolný Lieskov Doplnok a Zmena č. 1
Detail dokumentu
Dátum 4.7.2012
Názov VZN č. 07/2012 ÚPN-Z Dolný Lieskov Doplnok a Zmena č. 1
Popis VZN č. 07/2012 zo dňa 27.06.2012 o záväzných častiach schváleného ÚPN-Z Dolný Lieskov Doplnok a Zmena č. 1
5.5.2012
VZN č. 06/2012 o parkovaní
Detail dokumentu
Dátum 5.5.2012
Názov VZN č. 06/2012 o parkovaní
Popis VZN č. 06/2012 obce Dolný Lieskov o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách
15.12.2011
VZN č. 02/2012 k miestnym daniam od roku 2012
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2011
Názov VZN č. 02/2012 k miestnym daniam od roku 2012
Popis VZN č. 02/2012 obce Dolný Lieskov k miestnym daniam od roku 2012
15.12.2011
VZN č. 03/2012 o dani z nehnuteľnosti od roku 2012
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2011
Názov VZN č. 03/2012 o dani z nehnuteľnosti od roku 2012
Popis VZN obce Dolný Lieskov o dani z nehnuteľnosti č. 03/2012 od roku 2012
15.12.2011
VZN č. 04/2012 k miestnej dani - miestnemu poplatku
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2011
Názov VZN č. 04/2012 k miestnej dani - miestnemu poplatku
Popis VZN č. 04/2012 obce Dolný Lieskov k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
15.12.2011
VZN č. 05/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2011
Názov VZN č. 05/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Popis VZN č. 05/2012 obce Dolný Lieskov o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
30.11.2011
VZN č. 01/2012 o povodňových plánoch
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2011
Názov VZN č. 01/2012 o povodňových plánoch
Popis VZN obce Dolný Lieskov č. 01/2012 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb na území obce Dolný Lieskov
30.11.2011
VZN osobitné poplatky od roku 2012
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2011
Názov VZN osobitné poplatky od roku 2012
Popis VZN o osobitných poplatkoch v obci Dolný Lieskov od roku 2012
28.4.2011
VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času
Detail dokumentu
Dátum 28.4.2011
Názov VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času
Popis VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Dolný Lieskov