village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.2.2019
Návrh - rokovací poriadok komisie OZ
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Návrh - rokovací poriadok komisie OZ
4.7.2018
VZN č. 05/2018 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 4.7.2018
Názov VZN č. 05/2018 o organizácii miestneho referenda
Popis VZN č. 05/2018 obce Dolný Lieskov o organizácii miestneho referenda
2.5.2018
VZN č. 04/2018 o záväzných častiach ÚPD
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2018
Názov VZN č. 04/2018 o záväzných častiach ÚPD
Popis VZN č. 04/2018 obce Dolný Lieskov zo dňa 18.04.2018 o záväzných častiach ÚPD Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
14.12.2017
VZN č. 02/2018 o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2017
Názov VZN č. 02/2018 o poskytovaní dotácií
Popis VZN č. 02/2018 obce Dolný Lieskov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
14.12.2017
VZN č. 03/2018 o miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2017
Názov VZN č. 03/2018 o miestnom poplatku
Popis VZN č. 03/2018 obce Dolný Lieskov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27.10.2017
VZN č. 01/2018 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 27.10.2017
Názov VZN č. 01/2018 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
Popis VZN č. 01/2018 obce Dolný Lieskov o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
21.6.2017
VZN č. 01/2017 o záväzných častiach ÚPD
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2017
Názov VZN č. 01/2017 o záväzných častiach ÚPD
Popis VZN č. 01/2017 o záväzných častiach ÚPD zo dňa 07.06.2017 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Dolný Lieskov
16.12.2016
VZN č. 01/2017 k miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2016
Názov VZN č. 01/2017 k miestnom poplatku
Popis VZN č. 01/2017 k miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platne od 01.01.2017
16.12.2016
VZN č. 02/2017 o ovzduší
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2016
Názov VZN č. 02/2017 o ovzduší
Popis VZN obce Dolný Lieskov č. 2/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /MZZO/ od 1.1.2017
2.5.2016
VZN č. 05/2016, ktoré ruší VZN č. 04/2014
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2016
Názov VZN č. 05/2016, ktoré ruší VZN č. 04/2014
Popis VZN Obce Dolný Lieskov č. 5/2016, ktorým sa ruší VZN č. 4/2014 „O spôsobe a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Dolný Lieskov“
16.12.2015
VZN č. 01/2015 o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2015
Názov VZN č. 01/2015 o poskytovaní dotácií
Popis VZN č. 01/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dolný Lieskov
16.12.2015
VZN č. 02/2016 o umiestňovaní plagátov
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2015
Názov VZN č. 02/2016 o umiestňovaní plagátov
Popis VZN č. 2/2016 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Dolný Lieskov
16.12.2015
VZN č. 03/2016 k miestnemu poplatku
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2015
Názov VZN č. 03/2016 k miestnemu poplatku
Popis VZN č. 03/2016 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16.12.2015
VZN č. 04/2016 o dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2015
Názov VZN č. 04/2016 o dani z nehnuteľnosti
Popis VZN č. 04/2016 o dani z nehnuteľnosti platne od 01.01.2016
30.6.2015
VZN č. 02/2015 o opatrovateľskej službe
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2015
Názov VZN č. 02/2015 o opatrovateľskej službe
Popis VZN obce Dolný Lieskov č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby /VZN o opatrovateľskej službe/
15.12.2014
Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 03/2013
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2014
Názov Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 03/2013
Popis Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 03/2013 obce Dolný Lieskov k miestnym daniam platné od 01.01.2015
15.12.2014
Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 04/2013
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2014
Názov Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 04/2013
Popis Dodatok č. 01/2015 k VZN č. 04/2013 o dani z nehnuteľnosti
15.12.2014
VZN č. 01/2015 k miestnemu poplatku
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2014
Názov VZN č. 01/2015 k miestnemu poplatku
Popis VZN č. 01/2015 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2015
8.8.2014
VZN č. 04/2014 o prijímaní deti do materskej školy
Detail dokumentu
Dátum 8.8.2014
Názov VZN č. 04/2014 o prijímaní deti do materskej školy
Popis VZN č. 04/2014 obce Dolný Lieskov o spôsobe a podmienkach prijímania deti do materskej školy
8.8.2014
VZN č. 05/2014 o výške príspevkov v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 8.8.2014
Názov VZN č. 05/2014 o výške príspevkov v materskej škole
Popis VZN č. 05/2014, ktoré určuje výšku príspevkov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lieskov