village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
29.10.2021
Úrazové poistenie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Úrazové poistenie
Predmet Úrazové poistenie
Dátum zverejnenia 29.10.2021
Poznámka uchádzačov o zamestnanie počas projektu /programu
21.10.2021
DOHODA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov DOHODA
Predmet DOHODA
Dátum zverejnenia 21.10.2021
Poznámka číslo 21/11/054/129
8.10.2021
Kúpna zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum zverejnenia 8.10.2021
Poznámka uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi
7.10.2021
ZMLUVA O DIELO
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO
Predmet ZMLUVA O DIELO
Dátum zverejnenia 7.10.2021
Poznámka na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
28.9.2021
Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2021
Predmet Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2021
Dátum zverejnenia 28.9.2021
Poznámka Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2021 uzatvorená podľa §§ 591 až 600 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
27.9.2021
Zmluva o dielo č.12/2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.12/2021
Predmet Zmluva o dielo č.12/2021
Dátum zverejnenia 27.9.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
23.9.2021
ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
Predmet ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
Dátum zverejnenia 23.9.2021
Poznámka (ďalej len zmluva ) uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 a následne zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník)
20.8.2021
ZMLUVA na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
Predmet ZMLUVA na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
Dátum zverejnenia 20.8.2021
Poznámka (ďalej len ako "Zmluva") uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. a §269 ods.2 z č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat. znení medzi uzatvorenými stranami
17.8.2021
Zmluva o dielo č.11
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.11
Predmet Zmluva o dielo č.11
Dátum zverejnenia 17.8.2021
Poznámka uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
12.8.2021
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1286/2013
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1286/2013
Predmet Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1286/2013
Dátum zverejnenia 12.8.2021
Poznámka Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1286/2013
16.7.2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2018
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2018
Predmet ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2018
Dátum zverejnenia 16.7.2021
Poznámka o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
1.7.2021
Dohoda s CSS Nádej
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda s CSS Nádej
Predmet Dohoda s CSS Nádej
Dátum zverejnenia 1.7.2021
Poznámka Dohoda uzatvorená na naplnenie zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.6.2021
Zmluva č. 321 0380
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 321 0380
Predmet Zmluva č. 321 0380
Dátum zverejnenia 2.6.2021
Poznámka Zmluva č. 321 0380 - dotácia pre DHZ Tŕstie
2.6.2021
Zmluva č. 321 0381
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 321 0381
Predmet Zmluva č. 321 0381
Dátum zverejnenia 2.6.2021
Poznámka Zmluva č. 321 0381 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
1.6.2021
zabezpečenie a realizácia ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
KOSTKA s. r. o., 018 22 Pružina 1080
Detail zmluvy 5/2021
Číslo 5/2021
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 KOSTKA s. r. o., 018 22 Pružina 1080
Zmluvná strana 2 IČO 52638375
Názov Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
Predmet zabezpečenie a realizácia ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
Cena 30 EUR + DPH/mesiac
Dátum uzavretia 31.5.2021
Dátum zverejnenia 1.6.2021
29.3.2021
Havarijné poistenie požiarneho vozidla
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Havarijné poistenie požiarneho vozidla
Predmet Havarijné poistenie požiarneho vozidla
Dátum zverejnenia 29.3.2021
Poznámka Havarijné poistenie požiarneho vozidla vo výpožičke - DHZ Tŕstie
4.3.2021
Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 4.3.2021
Poznámka Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnení
12.2.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 12.2.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "zmluva")
5.2.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 5.2.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení(ďalej len "zmluva")
22.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 22.1.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "zmluva")