village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.10.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Petrovi Belavému.
28.10.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občianke Jane Belavej
28.10.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Martina Hlaváčová
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občianke Martine Hlaváčovej
22.9.2022
Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2022
Dátum zvesenia 22.10.2022
Názov Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Popis Oznámenie o uložení poštovej zásielky pre občianku Luciu Kvasničkovú na poštovom úrade v Dolnom Lieskove.
12.9.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.9.2022
Dátum zvesenia 12.9.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 17. 8. 2022
12.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.9.2022
Dátum zvesenia 12.9.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Popis Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dolný Lieskov a do Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lieskove
22.8.2022
Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.8.2022
Dátum zvesenia 22.8.2022
Názov Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obce
19.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky pre občana Mária Pokopca na poštovom úrade v Dolnom Lieskove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.8.2022
Dátum zvesenia 19.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky pre občana Mária Pokopca na poštovom úrade v Dolnom Lieskove
Popis Volebná kampaň kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v obci do 5 000 obyvateľov
19.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.8.2022
Dátum zvesenia 19.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky
Popis Oznámenie o uložení zásielky pre občana Mária Pokopca na poštovom úrade v Dolnom Lieskove
9.8.2022
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.8.2022
Dátum zvesenia 9.8.2022
Názov Volebné okrsky a volebné miestnosti
Popis Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022
5.8.2022
Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.8.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Popis Oznámenie o uložení poštovej zásielky pre občianku Martinu Hlaváčovú na pošte v Dolnom Lieskove
4.8.2022
Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.8.2022
Dátum zvesenia 4.8.2022
Názov Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja
Popis Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva samosprávneho kraja
2.8.2022
Zverejnenie elektronických adries
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.8.2022
Dátum zvesenia 2.8.2022
Názov Zverejnenie elektronických adries
Popis Zverejnenie elektronických adries na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
20.7.2022
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 20.7.2022
Názov Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Popis Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce
20.7.2022
Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 20.7.2022
Názov Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov
Popis Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 29. 10. 2022
15.7.2022
Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Dátum zvesenia 15.7.2022
Názov Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Popis Oznámenie o uložení poštovej zásielky na pošte v Dolnom Lieskove občianke Martine Hlaváčovej
1.7.2022
Detský tábor VENDELÍNKOVO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2022
Dátum zvesenia 1.7.2022
Názov Detský tábor VENDELÍNKOVO
Popis Detský tábor Vendelínkovo od 11. 7. do 15. 7. 2022 - Farma EKORAJ
17.6.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.6.2022
Dátum zvesenia 17.6.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov dňa 22. 6. 2022
15.6.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 15.6.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volebný do orgánov samosprávnych krajov vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022
15.6.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volebný do orgánov samosprávy obcí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 15.6.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volebný do orgánov samosprávy obcí
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volebný do orgánov samosprávy obcí vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022