village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.3.2022
VYPAĽOVANIE TRÁVY-TO NIKDY NEROB !
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2022
Dátum zvesenia 19.3.2022
Názov VYPAĽOVANIE TRÁVY-TO NIKDY NEROB !
Popis Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici
16.3.2022
Zápis detí do 1.ročníka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2022
Dátum zvesenia 16.3.2022
Názov Zápis detí do 1.ročníka
Popis Základná škola , Slopná 96
11.3.2022
Pozvánka na rokovanie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2022
Dátum zvesenia 11.3.2022
Názov Pozvánka na rokovanie OZ
Popis Pozvánka na rokovanie OZ dňa 16. 3. 2022
1.3.2022
Návrh Záverečného účtu Obce Dolný Lieskov za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2022
Dátum zvesenia 1.3.2022
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Dolný Lieskov za rok 2021
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Dolný Lieskov za rok 2021 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát, Poznámok - textová a tabuľková časť
28.2.2022
Informácia o úrovni vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 28.2.2022
Názov Informácia o úrovni vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2021
8.2.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2022
Dátum zvesenia 8.2.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov I. polrok 2022
4.2.2022
Oznam o zatvorení obecného úradu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.2.2022
Dátum zvesenia 4.2.2022
Názov Oznam o zatvorení obecného úradu
31.1.2022
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2022
Dátum zvesenia 31.1.2022
Názov Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu
Popis Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu za rok 2021
25.1.2022
Harmonogram zvozu odpadov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2022
Dátum zvesenia 25.1.2022
Názov Harmonogram zvozu odpadov
Popis Obec Dolný Lieskov na rok 2022
24.1.2022
Obec Dolný Lieskov na rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2022
Dátum zvesenia 24.1.2022
Názov Obec Dolný Lieskov na rok 2022
21.12.2021
Obec Dolný Lieskov na rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2021
Dátum zvesenia 21.12.2021
Názov Obec Dolný Lieskov na rok 2022
20.12.2021
Oznámenie o doručení a uložení zásielok občanom: Peter Belavý a Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2021
Dátum zvesenia 20.12.2021
Názov Oznámenie o doručení a uložení zásielok občanom: Peter Belavý a Jana Belavá
20.12.2021
Oznámenie o doručení zásielky občianke: Lucia Kvasničková
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2021
Dátum zvesenia 20.12.2021
Názov Oznámenie o doručení zásielky občianke: Lucia Kvasničková
15.12.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21. 12. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21. 12. 2021
13.12.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2021
Dátum zvesenia 13.12.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2021
13.12.2021
Oznam o zmene termínu zasadnutia OZ - na deň 21. 12. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2021
Dátum zvesenia 13.12.2021
Názov Oznam o zmene termínu zasadnutia OZ - na deň 21. 12. 2021
10.12.2021
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke - Martina Hlaváčová
30.11.2021
Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2022 až 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2021
Dátum zvesenia 30.11.2021
Názov Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2022 až 2024
30.11.2021
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2021
Dátum zvesenia 30.11.2021
Názov Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu
29.11.2021
Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2021 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a zariadenia školského stravovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2021 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a zariadenia školského stravovania