village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.11.2022
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Popis Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
21.11.2022
Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2022
Dátum zvesenia 6.12.2022
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu
Popis Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. , ako vyhotoviteľ programu starostlivosti o lesy na LC beluša si vás dovoľuje pozvať na prerokovanie návrhu hospodárskych opatrení dňa 30.11.2022 od 9,00 hod do 13,00 hod.
21.11.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2022
Dátum zvesenia 28.11.2022
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis Verejná vyhláška o zvolaní a zhromažďovaní vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru Sádecké vrchy Sádočné
21.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2022
Dátum zvesenia 21.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
18.11.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Lucia Kvasničková
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 23.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Lucia Kvasničková
Popis Oznámenie o doručení zásielky pre občianku Luciu Kvasničkovú
16.11.2022
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 16.11.2022
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Popis Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom Dušan Dzurjaník, Dušan Dzurjaník, Mário Dzurjaník
10.11.2022
Voľba poštou voličom s trvalým pobytom na území SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Voľba poštou voličom s trvalým pobytom na území SR
Popis Voľby poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania referenda sa zdržiava mimo jej územia
10.11.2022
Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií - referendum
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií - referendum
Popis Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v obci Dolný Lieskov na referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023
10.11.2022
Určenie volebných okrskov a volebných miestností - referendum
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Určenie volebných okrskov a volebných miestností - referendum
Popis Určenie volebných okrskov a volebných miestností na referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023
10.11.2022
Referendum - INFORMÁCIE PRE VOLIČA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Referendum - INFORMÁCIE PRE VOLIČA
Popis Informácie pre voliča - referendum
10.11.2022
Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda
Popis Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
7.11.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2022
Dátum zvesenia 1.12.2022
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Popis Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, oznamujeme že v termíne od 30.11.2022 do 30.11.2022 v čase od 07,30 hod do 16,30 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedená v prílohe.
7.11.2022
UPOVEDOMENIE - výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov UPOVEDOMENIE - výrub drevín
Popis Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.
4.11.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Popis Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, oznamujeme že v termíne od 09.11.2022 do 09.11.2022 v čase od 07,30 hod do 16,30 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedená v prílohe.
30.10.2022
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolný Lieskov
28.10.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Petrovi Belavému.
28.10.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občianke Jane Belavej
28.10.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Martina Hlaváčová
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občianke Martine Hlaváčovej
22.9.2022
Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2022
Dátum zvesenia 22.10.2022
Názov Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Popis Oznámenie o uložení poštovej zásielky pre občianku Luciu Kvasničkovú na poštovom úrade v Dolnom Lieskove.
12.9.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.9.2022
Dátum zvesenia 12.9.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 17. 8. 2022